IMAGE วัดไร่ขิง
วันพุธ, 30 มีนาคม 2559
Read More...
IMAGE ตลาดน้ำวัดลำพญา
วันพุธ, 30 มีนาคม 2559
Read More...
IMAGE พุทธมณฑล
วันพุธ, 30 มีนาคม 2559
Read More...
IMAGE เจษฎาเทคนิคมิวเซี่ยม
วันพุธ, 30 มีนาคม 2559
Read More...
IMAGE พระราชวังสนามจันทร์
วันพุธ, 30 มีนาคม 2559
Read More...
IMAGE วัดพระปฐมเจดีย์
วันพุธ, 30 มีนาคม 2559
Read More...
IMAGE สวนสามพราน
วันพุธ, 30 มีนาคม 2559
Read More...
IMAGE ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2557
Read More...
IMAGE พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560
               เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายอรรคพล วงษ์สกุล ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และนายนววิธ พงษ์กี่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก Read More...
IMAGE พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560
               เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายแสวง ศรีคำมี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก Read More...
IMAGE พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560
               เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางเลน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก Read More...
IMAGE พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560
               เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางเลน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก Read More...
IMAGE พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560
               เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางอภิญญา    วรสุทธิ์พิศาล  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนางสาวจารุวรรณ เจริญฤทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก Read More...
IMAGE พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560
               เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายแสวง ศรีคำมี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก Read More...
IMAGE พ่นยาฆ่าเชื้อ
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560
               เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางเลน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก  Read More...
IMAGE ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์อำเภอดอนตูม
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560
               เมื่อวันที่ 1 และ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสิินค้าปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ภายในอำเภอดอนตูม Read More...

 

Additional information

Homeเมนูหลักรับสมัครงานจัดซื้อจัดจ้างฝึกอบรมความรู้การเลี้ยงสัตว์ความรู้โรคสัตว์แบบฟอร์มเอกสารราชการขั้นตอนการรับบริการเว็บลิงค์  
ปฏิเสธความรับผิดชอบ : เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมนี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูลไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Copyright 2014. All Rights Reserved
ที่อยู่ 86 ถ.ราชดำริห์ใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3425-7705 Fax : 0-3425-7705 ต่อ 102
E-Mail Address : pvlo_npt@dld.go.th
พัฒนาเว็บไซต์ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
เริ่มพัฒนา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 

 

 

              

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์