ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2561

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา (วันที่ 30 เม.ย. 2561) อ่านเพิ่มเติม

 

 

ดูประกาศผลการประเมินสมรรถนะย้อนหลัง

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (วันที่ 26 มีนาคม 2561) อ่านเพิ่มเติม

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (วันที่ 14 ก.พ.2561) อ่านเพิ่มเติม