รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561


- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา (วันที่ 4 เม.ย.2561) อ่านเพิ่มเติม

 

ดูรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ย้อนหลัง

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (วันที่ 6 มี.ค.2561) อ่านเพิ่มเติม 

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (วันที่ 24 ม.ค.2561) อ่านเพิ่มเติม