แผนการจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์)