เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2561 โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ เกาะสุนัข ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการฉีดวันซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งถ่ายพยาธิให้ลูกสุนัข จำนวน 24 ตัว โดยการนำของนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล (ภาพ:นายวินัย มาหาธนประทีป วันที่ 7 มกราคม 2561 )