เมื่อวันที่ 8 และ 10 มกราคม 2561 นายชาตรี บุญนันท์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอบางเลน พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ร่วมกับนายสุพล จันทโคตร ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบใบและป้าย "ฟาร์มและสถานที่ จำหน่ายเนื้อแดงปลอดสารเร่งเนื้อแดง และฟาร์มโคขุนปลอดสารเร่งเนื้อแดง" ณ กริสมัสฟาร์ม ตำบลไทรงาม และปริชาติฟาร์ม ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน (ภาพ:นายชาตรี บุญนันท์ วันที่ 8 และ 10 มกราคม 2561 )