เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรม จำกัด ตลาดกำแพงแสน โดยนายสัตวแพทย์บรรณวุฒิ สายะสนธิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำกำแพงแสน ได้มอบใบรับรองปศุสัตว์ OK เนื้อสัตว์ปลอดภัย 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน (ภาพ:นายบรรณวุฒิ สายะสนธิ วันที่ 17 มกราคม 2561 )