เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่ ของฟาร์มบริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด จำนวน 2 แห่ง (ม.3 และ ม.6 ต.ไผ่หู้ช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม) และตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ของภัทราฟาร์ม เลขที่ 180 ม.8 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ภาพ:นายสุพล จันทโคตร วันที่ 8 มกราคม 2561 )