วันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เข้าดำเนินการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีโรงฆ่าสัตว์ (GMP) (แพะ-แกะ) ของบริษัท เอ วาย เค มัทเทิน จำกัด เลขที่ 60/2 ม.5 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ภาพ:นายสุพล จันทโคตร วันที่ 18 มกราคม 2561 )