วันที่ 23 มกราคม 2561 นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายสุโชค ชอุ่มวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการแปลง เกษตรกร จำนวน 43 ราย และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ราย รวม 53 ราย ณ บ้านนายนรินทร์ ผิวเกลี้ยง เลขที่ 328 หมู่ 2 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในการนี้ นายสุโชค ชอุ่มวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด และนางภูษณิศา กาญจนโกมล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ โดยมีวิทยากรจากบุคคลภายนอก จำนวน 1 ท่าน ให้ความรู้ 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ภาพ:นางภูษณิศา กาญจนโกมล วันที่ 23 มกราคม 2561 )