วันที่ 26 มกราคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตรปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 40 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ภาพ:นายสุพล จันทโคตร วันที่ 26 มกราคม 2561 )