วันที่ 24 มกราคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอดอนตูม เข้าตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ในพื้นที่ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ภาพ:นายสุพล จันทโคตร วันที่ 24 มกราคม 2561 )