นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์ 4.0” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสัจจา บุญผสม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และ นางน้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ จากสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับข้าราชการ และพนักงานราชการ รวม 40 ราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ (ภาพ:นางสาวสุวรรณา ทองมณโท  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 )