วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้แก่แกนนำประชาชนด้านปศุสัตว์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับแกนนำประชาชนด้านปศุสัตว์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๒ เทศบาลเมืองไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน (ภาพ:นายไพศาล ตาไฝ) วันที่ 14 พ.ย.2562)