วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ได้ส่งมอบยาฆ่าเชื้อให้กับผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกร โรงฆ่าสุกร โรงผลิตอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน (ภาพ:นายบรรณวุฒิ สายะสนธิ) วันที่ 4 พ.ย.2562)