วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมโดยนายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดสาลวัน หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการผ่าตัดทำหมันสุนัข 5 ตัว แมว 11 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 17 ตัว ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ 58 ราย

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล (ภาพ:นายวินัย มาหาธนประทีป) วันที่ 17 ต.ค.2562)