เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร พันธมิตรสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์ก้าวหน้า พัฒนาชุมชนประจำปี 2563 ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีเกษตรกร/ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ ผอ.กองกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ นางสาวศศิวรุณ นวกวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสมคิด จำเนียรดำรงการ เจ้าของฟาร์มสุกร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ (ภาพ:นายสุพล จันทโตคร) วันที่ 17 ก.ย.2563