วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดบึงลาดสวาย หมู่ 10 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 3 ตัว สุนัขเพศเมีย 5 ตัว แมวเพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 6 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว 70 ตัว พร้อมนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน และ โรงพยาบาลบางเลน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายกฤษณะ สุคนธา ปศุสัตว์อำภอดอนตูม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐วัดลำเหย ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ได้ดำเนินการแจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก ทำหมันสุนัขเพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 7 ตัว ทำหมันแมวเพศเมีย 17 ตัว เพศผู้ 5 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข 7 ตัว แมว 22 ตัว เกษตรกรที่เข้ารับบริการ จำนวน 26 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 15 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การสร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลง โดยใช้ Influencer Model ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 16 ราย พนักงานราชการ 23 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย โดยมี น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับบุคลากรทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งต้องใช้ระเบียบ ข้อปฏิบัติ พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ ทักษะการวิเคราะห์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านใหม่น้องหมาบางเลน มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว) เลขที่ 93 หมู่ที่ 10 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2562 โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด ประกอบด้วยอาหารสุนัข 45 กระสอบ อาหารแมว 5 กระสอบ ข้าวสาร 4 กระสอบ มีร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมต้อนรับฯ ดังนี้ พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พ.อ.พนาเวศ จันทรรังษี รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน พ.ต.อ.วชิระ ลภเลิศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางเลน นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม นายปรีชา กลีบสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นายชุมพล ทรัพย์วโรดม ประมงจังหวัดนครปฐม น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายสมบุญ ทองบุญเก่า นายก อบต.บางภาษี ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ มาร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นางพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ ได้เข้ารับประทานอาหารสัตว์จากผู้เชิญอาหารสัตว์ และกล่าวคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งมีสุนัข 600 ตัว แมว 30 ตัว บนพื้นที่ 21 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ให้กับสุนัขในสถานสงเคราะห์สัตว์ดังกล่าวด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 14 มกราคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เกาะสุนัข ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2562 โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด ประกอบด้วยอาหารสุนัข 50 กระสอบ ข้าวสาร 4 กระสอบ และมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมต้อนรับฯ ดังนี้ พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ มาร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้ารับประทานอาหารสัตว์จากผู้เชิญอาหารสัตว์ และกล่าวคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งมีสุนัขเพศผู้ 220 ตัว เพศเมีย 280 ตัว รวมทั้งสิ้น 500 ตัว บนพื้นที่ 10 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาล
สัตว์ป่วย และถ่ายพยาธิให้กับสุนัขในสถานสงเคราะห์สัตว์ดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...