วันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน กราบนมัสการ ท่านพระครูโกศลนวการ เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กราบเรียนในการเข้าดำเนินการตรวจสุขภาพสุนัข-แมว ในบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อวางแผนในการดูแลสุขภาพสุนัข-แมว ให้ครบทุกด้าน เช่น การผ่าตัดทำหมัน, ทำสัญลักษณ์หลังผ่าตัด, ตรวจสุขภาพ, กำจัดเห็บหมัด  และได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม บริการตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยทำหมันให้สุนัข 17 ตัว แมว 14 ตัว และฉีดวัคซีน 17 ตัว ณ วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยนายคมกฤช ขจีรัมย์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน โดยนายวสันต์ กลิ่นสุข ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดนิลเพชร ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสถานพยาบาลสัตว์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ การจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการด้านสุขภาพสัตว์ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ภายในงานได้ดำเนินการทำหมันให้กับ สุนัข-แมว 66 ตัว มีสุนัขเพศผู้ 11 ตัว สุนัขเพศเมีย 17 ตัว แมวเพศผู้ 14 ตัว แมวเพศเมีย 24 ตัว และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับแมว 3 ตัว

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 28 กันยาน2561 พล.อ..ธวัชชัย ศรีแก้ว ได้อัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทานมอบให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พลตรีกิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นายยุทธนา โพธิวิหก นายอำเภอบางเลน พ.ต.อ. วชิระ ลภเลิศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางเลน นายสมจิต สมบุญเก่า นายก อบต.บางภาษี นายอลงกรณ์ เพชรดี กำนันตำบลบางภาษี นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และนางพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ ประธานมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมาร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบอาหารสัตว์พระราชทาน แชมพูอาบน้ำสุนัข-แมว ยากำจัดเห็บหมัด และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอาหารสำหรับผู้มาร่วมงานในพิธีดังกล่าว หลังจากเสร็จพิธีผู้แทนพระองค์ได้ไปให้อาหารสุนัขในคอกกัก   มี สุนัข 600 ตัว แมว 30 ตัว ซึ่งทางมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการฯ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทำการส่งเสริมกิจกรรม "ฮาลาล" ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากโรงฆ่าแพะสู่การตลาดภายในประเทศ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

อ่านเพิ่มเติม...