เมื่อวันที่​ 21​ ตุลาคม​ 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา​ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายชาตรี บุญนันท์​ ปศุสัตว์อำเภอบางเลน และนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าพบนายอนุชา​ ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ได้ดำเนินการตรวจประเมินสนามซ้อมชนไก่รายใหม่จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการประเมินผ่านหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การจัดระบบป้องกันโรคในสนามซ้อมชนไก่

 

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลสวนป่าน จังหวัดนครปฐม

 

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563   เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และด่านกักกันสัตว์นครปฐม ได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF )ในพื้นที่ตลาดทุ่งพระเมรุ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดไทร ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขเพศเมีย 1 ตัว สุนัขเพศผู้ 1 ตัว แมวเพศเมีย 78 ตัว แมวเพศผู้ 46 ตัว รวมทั้งสิ้น 126 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 178 ตัว