ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล   อ่านเพิ่มเติม (14 ธ.ค.2564)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล อ่านเพิ่มเติม (21 ธ.ค.2564)