เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี นำโดยนายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ได้ดำเนินการตรวจต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ของบริษัท โพรเกรส (59) อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 93/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 8 ตุลาคม 2563