เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 โดยได้ดำเนินการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรเพื่อแก้ไขปันหาลุ่มน้ำวิกฤตในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลบ้านยาง ตำบลโพรงมะเดื่อ และตำบลบ้านยาง จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สนง.ปศอ.เมืองนครปฐม (ภาพ:ส.ท.สุริยะศักดิ์ ครไชยศรี) วันที่ 14 ก.ย.2563