เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ออกเยี่ยมเยียนแหล่งพักพิงสุนัขจรจัด พร้อมทั้งมอบอาหารสุนัข ตามโครงการสุนัขจรจัด ปลอดโรค คนปลอดภัย กิจกรรม กินอิ่ม นอนหลับ ผ่าตัดทำหมัน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สนง.ปศอ.สามพราน (ภาพ:นายไพศาล ตาไฝ) วันที่ 18 ก.ย.2563