วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายศุภกร สุคนธา   ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีษะทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข-แมว และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนศรีษะทอง ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีผู้มาใช้บริการ 27 ราย   ทำหมันสุนัขเพศเมีย 7 ตัว เพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 38 ตัว และแมวเพศผู้ 20 ตัว รวมทั้งสิ้น 69 ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 86 ตัว ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการด้านการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 15 ธ.ค.2564