วันที่13กรกฎาคม 2564  นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และด่านกักกันสัตว์นครปฐม ดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบพร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่งห้องปฏิบัติการฯ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหนองจิก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ร่วมกับ​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลบัวปากท่า ดำเนินการอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีณ​ ห้องประชุมที่ว่าการ​องค์กร​บริหาร​ส่วน​ตำบล​บัวปากท่า โดยมีนายชาตรี บุญนันท์​ ปศุสัตว์อำเภอบางเลน​ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอบางเลน​ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข​บ้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สาธิตการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข​และแมว ทั้งนี้มีอาสาในพื้นที่ตำบลบัวปากท่า เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน (LSD)บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จำกัด เลขที่ 85/2 หมู่ 3 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยทำกิจกรรมเก็บตัวอย่างเลือดโคเพศเมียจำนวน 165 ตัว และกระบือเพศเมียจำนวน 50 ตัว พร้อมทั้งมอบยาฆ่าเชื้อ Zagro ultraxide จำนวน 40 ลิตร เพื่อมาตรการการเคลื่อนย้ายตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ที่ถูกต้องต่อไป

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมและปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เข้าร่วมอบรม จำนวน 129 ราย