วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) จำนวน 10 ราย ณ บ้านเลขที่ 52/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ดำเนินการเจาะเลือดแพะ-แกะ ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ในการค้นหาโรครูเซลโลซิส (Brucellosis) ในแพะ-แกะ

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางบังอร​ จ้อยทองมูล เลขที่ 37/1 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายโกมล อ่อนสด เลขที่ 96 หมู่ 7 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม และ นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์ สระกะเทียม (ฝั่งขาเข้าจังหวัดนครปฐม) รอยต่อจังหวัดราชบุรี-นครปฐม ร่วมกับทีมงานด่านกักกันสัตว์นครปฐมซึ่งปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตามมาตรการป้องกันโรค ASF และโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ปราบปรามผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจไม่พบผู้กระทำความผิด