งดรับของขวัญ

 

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน เข้าตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐานสุกร  ของนายพรชัย ตั้งเมธากุล (เค.เอส.ฟาร์ม) เลขที่ 44/15 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ในพื้นที่ตำบลศาลายา  ตำบลคลองโยง และตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 3 ราย  มีเป็ดไล่ทุ่งทั้งสิ้น 9,100 ตัว  

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม จำนวน 700 ตัว ณ อุดมแดรี่ฟาร์ม หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยพลู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ได้ดำเนินการทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข-แมว และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดห้วยพลู ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีผู้มาใช้บริการ 35 ราย ทำหมันสุนัขเพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 2 ตัว แมวเพศเมีย 29 ตัว และแมวเพศผู้ 16 ตัว รวมทั้งสิ้น 55 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 70 ตัว ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบือพระราชทานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ของนายพงษ์เทพ สุขเกษม บ้านเลขที่ 26/3 หมู่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้ทำการรักษาสัตว์ป่วยตามอาการ ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ และพ่นยาฆ่าแมลงที่เป็นพาหนะในการเกิดโรค