วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ไก่ไข่เพศเมีย อายุ 16 สัปดาห์ จำนวน 1 รายๆ ละ 5 ตัว อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ระยะไข่ จำนวน 1 รายๆ ละ 1 กระสอบ พันธุ์เป็ดไข่ จำนวน 3 รายๆ ละ 5 ตัว อาหารเป็ดไข่ จำนวน 3 รายๆ ละ 1 กระสอบ และที่ให้น้ำไก่/เป็ด จำนวน 4 ใบ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเลน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้และสัตว์ประจำถิ่นให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวม 40 ราย โดยมีพันธุ์ไก่ไข่สาว รายละ 4 ตัว ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 120 ลิตร กลุ่มละ 10 ใบ ในพื้นที่ตำบลหินมูล และตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายวสันต์ กลิ่นสุข ปศุสัตว์อำเภอดอนตูม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักซากสัตว์เอกชนของบริษัท คิวเอ็มพี จำกัด ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบรับรองสถานที่พักซาก ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด ร่วมกับกรมปศุสัตว์ มอบไข่ไก่ จำนวน 10,000 ฟอง ให้กับศูนย์นครปฐมรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นผู้รับมอบไข่ไก่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

 

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนว่ามีไข่ไก่เสื่อมคุณภาพออกมาจำหน่าย ส่งผลให้ผู้ค้าและผู้บริโภคเกิดความเดือดร้อน และกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าไข่ไก่ กรมปศุสัตว์จึงเข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่รวบรวมไข่ไก่ โดยมีนายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับนายธิติ อัตรเสน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ด่านกักกันสัตว์นครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวมไข่ไก่รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อสินค้าไข่ไก่