วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ดำเนินการเจาะเลือดแพะ-แกะ ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ในการค้นหาโรครูเซลโลซิส (Brucellosis) ในแพะ-แกะ

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายโกมล อ่อนสด เลขที่ 96 หมู่ 7 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม และ นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์ สระกะเทียม (ฝั่งขาเข้าจังหวัดนครปฐม) รอยต่อจังหวัดราชบุรี-นครปฐม ร่วมกับทีมงานด่านกักกันสัตว์นครปฐมซึ่งปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตามมาตรการป้องกันโรค ASF และโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ปราบปรามผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจไม่พบผู้กระทำความผิด

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางบังอร​ จ้อยทองมูล เลขที่ 37/1 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

 

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และกำนันนัยฤทธิ์ จำเล (ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกำแพงแสน) ทำการปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบยาฆ่าเชื้อโรคให้กับอำเภอกำแพงแสน จำนวน 200 ลิตร ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน