เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจเคลื่อนที่ ของด่านกักกันสัตว์นครปฐม ณ จุดตรวจศาลารอรถอีก 2 กม.ถึงอำเภอบางเลน เน้นย้ำเฝ้าระวังรถบรรทุกสุกร ซากสุกร และป้องกันปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ที่มาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเข้มงวด เหตุการณ์ปกติ และยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างไร

 

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม และนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางเลน จำนวน 27 ราย มอบหญ้าแห้ง 250 ฟ่อน และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนตูม จำนวน 26 ราย มอบหญ้าแห้ง 250 ฟ่อน โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าแห้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี จำนวน 500 ฟ่อน

 

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 และนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนรับมอบยาฆ่าเชื้อโรค มูลค่า 100,000 บาท จากกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเขต 7 เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคระบาดในฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกร ทำลายเชื้อโรครถขนส่งสุกรและซากสุกรที่ผ่านด่านกักกันสัตว์ จังหวัดนครปฐม
มีฟาร์มสุกร 608 ฟาร์ม สุกร 260,000 ตัว มีโรงฆ่าสุกร 47 แห่ง มีกำลังการผลิต 255,000 ตัวต่อเดือน มีสุกรขุนเคลื่อนย้ายเข้านครปฐม 300,000 ตัวต่อเดือน มีโรงตัดแต่ง
2 แห่ง
มีตลาด/เขียงสุกร(ปศุสัตว์OK) 53แห่ง มีซากสุกรเคลื่อนย้ายออกจากนครปฐมประมาณ 100,000 กิโลกรัมต่อเดือนซึ่งถือว่าจังหวัดนครปฐมเป็นครัวด้านสุกรของประเทศไทย จำเป็นต้องมีมาตรการป้องการโรคระบาดในสุกรอย่างเต็มที่และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านสุกรทุกภาคส่วนเพราะหากเกิดโรคระบาดร้ายแรงในฟาร์มสุกรในวงกว้าง จะส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจอื่นๆ ด้วย เช่น โรงฆ่าสุกร โรงผลิตอาหารสุกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ ฯลฯ

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขเพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 7 ตัว แมวเพศผู้ 36 ตัว เพศเมีย 78 ตัว รวมทั้งสิ้น 134 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 154 ตัว มีประชาชนเข้ารับบริการ 71 ราย

 

เมื่อวันที่​ 21​ ตุลาคม​ 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา​ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายชาตรี บุญนันท์​ ปศุสัตว์อำเภอบางเลน และนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าพบนายอนุชา​ ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม