วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้และสัตว์ประจำถิ่นให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวม 40 ราย โดยมีพันธุ์ไก่ไข่สาว รายละ 4 ตัว ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 120 ลิตร กลุ่มละ 10 ใบ ในพื้นที่ตำบลหินมูล และตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด ร่วมกับกรมปศุสัตว์ มอบไข่ไก่ จำนวน 10,000 ฟอง ให้กับศูนย์นครปฐมรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นผู้รับมอบไข่ไก่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

 

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนว่ามีไข่ไก่เสื่อมคุณภาพออกมาจำหน่าย ส่งผลให้ผู้ค้าและผู้บริโภคเกิดความเดือดร้อน และกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าไข่ไก่ กรมปศุสัตว์จึงเข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่รวบรวมไข่ไก่ โดยมีนายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับนายธิติ อัตรเสน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ด่านกักกันสัตว์นครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวมไข่ไก่รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อสินค้าไข่ไก่

 

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายวสันต์ กลิ่นสุข ปศุสัตว์อำเภอดอนตูม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักซากสัตว์เอกชนของบริษัท คิวเอ็มพี จำกัด ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบรับรองสถานที่พักซาก ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกและแนะนำเกษตรกรพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มสัตว์ปีก โดยหากพบสัตว์ปีกป่วยผิดปกติให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลนทันที ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้มอบเวชภัณฑ์ และยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในการป้องกันโรคในสัตว์ปีก