งดรับของขวัญ

 

 

                                                ฝ่ายบริหารทั่วไป