วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดย นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดหนองโพธิ์ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม โดยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แจกเวชภัณฑ์และเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
มีประชาชนมารับบริการ จำนวน 156 ราย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 21 ธ.ค.2564