วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วยพนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ โดยการเก็บตัวอย่างซีรั่ม จำนวน 5 ตัวอย่าง สำหรับติดตามประสิทธิภาพการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำรอบรณรงค์ 2/2565 ณ บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม เลขที่ 85/2 หมู่ 3 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 3 มี.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ