วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยนายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ปศุสัตว์ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม นำเสนอสินค้าจากการแปรรูปเนื้อสัตว์ มาจำหน่ายในงานระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมจัดให้มีการสาธิต / การสอนทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงานกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ วันละ 2 เมนู ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 รอบเวลา 16.00 น. และรอบเวลา 18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์อำเภอสามพราน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ร่วมกับประมงอำเภอสามพราน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมออกปฏิบัติงาน ตรวจร้านขายสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรและเนื้อสัตว์ช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่ตลาดเสรี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.เสรีย์ สุวรรณภานนท์ เจ้าของตลาดนำตรวจ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาตรี บุญนันท์ ปศุสัตว์อำเภอบางเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ร่วมเปิดงาน CP PORK SHOP พร้อมมอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์ ณ ตลาดดิโอโซน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ให้สถานสงเคราะห์สัตว์ทั่วประเทศ ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านป้านิดา (บ้านแสงตะวัน) เลขที่ 123/8 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนจิตอาสาให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์

อ่านเพิ่มเติม...

นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์ 4.0” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสัจจา บุญผสม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และ นางน้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ จากสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับข้าราชการ และพนักงานราชการ รวม 40 ราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...