วันที่ 16 มกราคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านใหม่น้องหมาบางเลน มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว) เลขที่ 93 หมู่ที่ 10 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2562 โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด ประกอบด้วยอาหารสุนัข 45 กระสอบ อาหารแมว 5 กระสอบ ข้าวสาร 4 กระสอบ มีร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมต้อนรับฯ ดังนี้ พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พ.อ.พนาเวศ จันทรรังษี รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน พ.ต.อ.วชิระ ลภเลิศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางเลน นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม นายปรีชา กลีบสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นายชุมพล ทรัพย์วโรดม ประมงจังหวัดนครปฐม น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายสมบุญ ทองบุญเก่า นายก อบต.บางภาษี ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ มาร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นางพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ ได้เข้ารับประทานอาหารสัตว์จากผู้เชิญอาหารสัตว์ และกล่าวคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งมีสุนัข 600 ตัว แมว 30 ตัว บนพื้นที่ 21 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ให้กับสุนัขในสถานสงเคราะห์สัตว์ดังกล่าวด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 14 มกราคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เกาะสุนัข ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2562 โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด ประกอบด้วยอาหารสุนัข 50 กระสอบ ข้าวสาร 4 กระสอบ และมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมต้อนรับฯ ดังนี้ พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ มาร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้ารับประทานอาหารสัตว์จากผู้เชิญอาหารสัตว์ และกล่าวคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งมีสุนัขเพศผู้ 220 ตัว เพศเมีย 280 ตัว รวมทั้งสิ้น 500 ตัว บนพื้นที่ 10 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาล
สัตว์ป่วย และถ่ายพยาธิให้กับสุนัขในสถานสงเคราะห์สัตว์ดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ อบต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน  ภายในงานบริการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า/ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนให้กับสุนัข 6 ตัว แมว 12 ตัว รวม 18 ตัว ทำหมันสุนัข 26 ตัว แมว 43 ตัว รวม 69 ตัว มีผู้เข้ารับบริการ 32 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 10 มกราคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านแสงตะวัน เลขที่ 123/8 หมู่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2562 โดยมอบหมายให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด และมี พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมต้อนรับฯ ประกอบด้วย     นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี  พ.ต.อ.สีหเดช สระกอบแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี นางสมจิต นัดสูงวงศ์ นายก อบต.บางแก้วฟ้า นายชำนาญ นัดสูงวงศ์ กำนันตำบลบางแก้วฟ้า นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมาร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในการนี้นางนิดา รสรื่น เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ ได้เข้ารับประทานอาหารสัตว์จากผู้เชิญอาหารสัตว์ และกล่าวคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย และผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561  เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายคมกฤช ขจีรัมย์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) พร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินเนินการทำหมันและให้บริการด้านสุขภาพกับสุนัขและแมว ณ วัดลานตากฟ้า  ต.ลานตากฟ้า  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  ผลการดำเนินงาน ทำหมันสุนัขและแมว รวม 68 ตัว ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 8 ราย ให้การรักษาสัตว์เลี้ยง จำนวน 6  ราย 

อ่านเพิ่มเติม...