งดรับของขวัญ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

-รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล            จำนวน 1 อัตรา                  

-รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล      จำนวน 1 อัตรา

 อ่านเพิ่มเติม