สถิติผู้เข้าชมเว็บ

- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งกรณีเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานแก่ลูกจ้างประจำ
  อ่านเพิ่มเติม วันที่ 2 ธ.ค.2565