สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 และนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนรับมอบยาฆ่าเชื้อโรค มูลค่า 100,000 บาท จากกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเขต 7 เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคระบาดในฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกร ทำลายเชื้อโรครถขนส่งสุกรและซากสุกรที่ผ่านด่านกักกันสัตว์ จังหวัดนครปฐม
มีฟาร์มสุกร 608 ฟาร์ม สุกร 260,000 ตัว มีโรงฆ่าสุกร 47 แห่ง มีกำลังการผลิต 255,000 ตัวต่อเดือน มีสุกรขุนเคลื่อนย้ายเข้านครปฐม 300,000 ตัวต่อเดือน มีโรงตัดแต่ง
2 แห่ง
มีตลาด/เขียงสุกร(ปศุสัตว์OK) 53แห่ง มีซากสุกรเคลื่อนย้ายออกจากนครปฐมประมาณ 100,000 กิโลกรัมต่อเดือนซึ่งถือว่าจังหวัดนครปฐมเป็นครัวด้านสุกรของประเทศไทย จำเป็นต้องมีมาตรการป้องการโรคระบาดในสุกรอย่างเต็มที่และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านสุกรทุกภาคส่วนเพราะหากเกิดโรคระบาดร้ายแรงในฟาร์มสุกรในวงกว้าง จะส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจอื่นๆ ด้วย เช่น โรงฆ่าสุกร โรงผลิตอาหารสุกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ ฯลฯ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 ต.ค.2563