สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมและปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 2 เม.ย.2564