สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่13กรกฎาคม 2564  นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และด่านกักกันสัตว์นครปฐม ดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบพร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่งห้องปฏิบัติการฯ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหนองจิก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่ 13 ก.ค.2564