สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน เข้าตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม มีฟาร์มสุกร 1 ฟาร์ม ฟาร์มเป็ดไข่ 2 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ วันที่ 2 ส.ค.2564