สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบโคพระราชทาน จำนวน 1 คู่ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายบรรณวุฒิ สายะสนธิ ปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม รับมอบโคพระราชทาน เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ส่งมอบให้กับนางณัฐวีร์ แดงพันโพธิ์ บ้านเลขที่ 14/8 หมู่ 4 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้มีอาชีพ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 10 ส.ค.2564