สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้   นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี   เข้าดำเนินการรักษาสุขภาพสัตว์ โดยการฉีดยารักษาโรคพยาธิภายในและภายนอก และยาบำรุง ให้กับกระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายณรงค์ กลิ่นถือศีล เลขที่ 108/1 หมู่ 8   ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 4 ม.ค.2565