สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอนครชัยศรี ฝึกอบรมโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ให้กับอาสาด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 27 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 2 จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 15 ก.พ.2565