สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม ลงพื้นที่สำรวจ/เก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย-รายเล็ก ที่มีการจัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์มที่ดี เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ฟาร์มสุกร วิมลฟาร์ม เลขที่ 65 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 4 มี.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ