สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม บูรณาการร่วมกับโรงเรียนการบินกำแพงแสน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้กับสุนัข-แมว ณ สนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อบริการให้กับทหาร
และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 83 ตัว ทำหมัน 39 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่ 4 มี.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ