สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที 19 เมษายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรีร่วมกับเทศบาลตำบลนครชัยศรี ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 19 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ