สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่ประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร (ศพก.) (ด้านปศุสัตว์) ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จำนวน 3 แห่ง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 26 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ