สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง (Oropharyngeal swab)   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 6 หลอด ของนายสุนทร พุ่มประจำ เลขที่ 6/4 หมู่ 1 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 9 มิ.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ