สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Surface Swab เพื่อตรวจและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 8 แห่ง และห้องเย็น (สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์) จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน วันที่ 21 มิ.ย.2565