สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน                       วรขัตติยราชนารี วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า มีการผ่าตัดทำหมันแมว จำนวน 79 ตัว มีผู้ร่วมงาน จำนวน 120 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 1 ก.ค.2565